AVÍS LEGAL

IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
Complint el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, detallem a continuació les dades identificatives de l'entitat titular del web d'ASISTED:
ASISTED, Associació per a la Integració i Salut de les Persones Grans i amb Dependència, amb CIF G 63.079.446, domiciliada a c. Balmes 441, 08022 Barcelona, ​telèfon de contacte +34 932.126.099 i número de fax de contacte +34 932.124.885. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​N 27.402 Secció 1a.

CONDICIONS D'ÚS
Les presents Condicions (endavant denominades Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena per l'esmentat usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB
L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través de la mateixa amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus
serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al lloc web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret
relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i
en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular del web o del titular dels mateixos.

RESPONSABILITAT
Responsabilitat per l'Ús del web
L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari. El titular del web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web, però, el titular no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta web.
Responsabilitat pel funcionament del web
El titular del web exclou tota responsabilitat relativa a la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats a aquesta, de qualsevol interferència, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. El titular del web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'Usuari a altres webs gestionades per tercers. La funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

DADES PERSONALS OBTINGUDES
Si vostè té alguna pregunta sobre la nostra Política de Gestió de Dades o desitja sol · licitar informació sobre les dades que obren en el nostre poder, si creu que les seves Dades Personals estan incorrectes o si desitja que s'esborrin, si us plau remeti un correu electrònic a la següent adreça: asisted@asisted.com. ASISTED procedirà a l'actualització, correcció i / o esborrat de les seves Dades Personals de conformitat amb la seva sol · licitud.

OBSERVACIONS DE L'USUARI
L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del web a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal .

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús d'aquest web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.